HISTORIA MĘKI PAŃSKIEJ

HISTORIA MĘKI PAŃSKIEJ OPOWIADA O PORUSZAJĄCYCH WYDARZENIACH Z OSTATNICH DNI ŻYCIA JEZUSA:

Od tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy przez Ostatnią Wieczerzę z dwunastoma apostołami, zdradę Judasza, kapłanów domagających się skazania Chrystusa, aż po męczeńską drogę krzyżową i śmierć na krzyżu na Golgocie. Chrześcijanie co roku wspominają te wydarzenia między Niedzielą Palmową a Wielkanocą.

Żydzi oczekiwali przybycia Mesjasza, zbawiciela, już na wiele wieków przed zjawieniem się Jezusa w 30 roku p.n.e. W wieku trzydziestu lat Jezus, otoczony przez dwunastu uczniów, zaczął publicznie głosić swoje nauki w rzymskiej prowincji Palestynie. Jednym z jego uczniów był Judasz Iskariota, który pomógł Sanhedrynowi zatrzymać Jezusa i przekazać go władzom rzymskim. Jezus został oskarżony o zdradę Rzymu, a Poncjusz Piłat skazał go na śmierć przez ukrzyżowanie.

JEZUS:

„CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO, CIEPŁA I MĄDROŚCI DAJ NAM DZISIAJ”

WIDOWISKO PASYJNE 2021: „W JEGO ŚLADY”

Tegoroczni autorzy Jan-Jaap Jansen i Ineke ter Heege stworzyli całkowicie nowy tekst misteriów męki Pańskiej: bardziej aktualny i powodowany koniecznością niż dotąd. Do opowieści o ostatnich dniach z życia Jezusa dodano nowe, współczesne akcenty. I tak na przykład Józef z Arymatei gorąco krytykuje wydany przez kapłanów wyrok śmierci, a Jezus bardziej przypomina buntownika niż Zbawiciela. Judasz odgrywa niejasną rolę tego, który pragnie uratować Mesjasza, zaś kobiety z otoczenia Jezusa – w tym jego matka Maria i przyjaciółka Maria Magdalena – są w tej historii dużo istotniejsze i silniejsze.

„W jego ślady” łączy ówczesną i teraźniejszą opowieść o walce i korupcji w Jerozolimie z dawnych czasów i teraźniejszości, ukazując ucisk, rozpacz i smutek, ale także miłość i przyjaźń, nieustającą nadzieję i szczerą wiarę w lepszy świat.