Ben Benders -Passiespelen 2020 koor repetitie 16 - Foto Lé Giesen

Dyrygent chóru widowiska pasyjnego Passiespelen

„Liczba 110 chórzystów podkreśla, że udział w tradycyjnych widowiskach pasyjnych nadal cieszy się popularnością. Od ponad półtora roku intensywnie pracujemy, tak aby móc stworzyć jedność głosową oraz stać się jedną grupą. Muzyka jednoczy. Z doświadczenia wiem, że ludzie, którzy początkowo się nie znają, bardzo nawiązują silne wzajemne więzi i angażują się w przedstawienie. Czuję się zaszczycony, mogąc być częścią tego zjawiska.”

Ben Benders (Steyl, 1955) studiował grę na pianinie, śpiew i dyrygenturę chóralną w konserwatorium w Maastricht. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował naukę śpiewu u Elisabeth Cooymans w ’s Hertogenbosch. Ben uczy gry na pianinie i śpiewu w ośrodku Kunstencentrum Venlo, gdzie prowadzi także kursy emisji głosu i słuchania muzyki. Ben jest także dyrygentem rozmaitych chórów i organizuje recitale piosenki oraz koncerty chórów w kraju i za granicą. W 2005 roku Ben Benders po raz pierwszy poprowadził chór Passiespelen, a następnie powtórzył to doświadczenie w roku 2010, 2015 oraz 2021: w spektaklu „W jego ślady” wystąpi aż 110 chórzystów.