Passiespelen uitgesteld

WIDOWISKO PASYJNE PASSIESPELEN 2020
PRZEŁOŻONE NA NASTĘPNY ROK
PREMIERA: NIEDZIELA, 18 KWIETNIA 2021 R.

W poniedziałek wieczorem, 23 marca, dyrekcja widowiska pasyjnego Passiespelen w Tegelen zapoznała się z nowymi środkami wprowadzonymi przez rząd w związku z wirusem COVID-19. Jednym ze środków zaradczych jest zakaz zgromadzeń publicznych do 1 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że próby do Passiespelen nie mogą być wznowione przed 1 czerwca, co wyklucza możliwość odpowiedzialnej organizacji tej edycji widowiska pasyjnego w 2020 roku. Dyrekcja musiała zatem z wielkim żalem podjąć decyzję o odwołaniu Passiespelen 2020 i przeniesieniu wydarzenia na 2021 r. Nowa premiera najprawdopodobniej odbędzie się w niedzielę, 18 kwietnia 2021 roku.

Dyrekcja spodziewa się od pracowników i gości wielu pytań dotyczących konsekwencji tej decyzji i dalszego rozwoju sytuacji. Rozpoczęły się już rozmowy z najważniejszymi fundatorami wydarzenia. Dyrekcja z zainteresowaniem obserwuje sytuację w kraju w kontekście działalności m.in. teatrów i stowarzyszeń, takich jak Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwen (stowarzyszenie teatrów i filharmonii). Dyrekcja Passiespelen dokłada wszelkich starań, aby informować wszystkie zainteresowane strony, a w szczególności nabywców biletów, o dalszych krokach w związku z nowymi terminami wydarzenia w 2021 roku. Zakupione dotychczas bilety zachowują swoją ważność. W stosownym czasie przekażemy również dalsze informacje na ten temat.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony passiespelen.nl i mediów społecznościowych Passiespelen, aby uzyskać najnowsze informacje.