Regeling ticketgelden Coronacrisis

Als gevolg van de (nationale en internationale) maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, zijn veel organisatoren van evenementen, poppodia, theaters en concertgebouwen, musea, monumenten, sportclubs en andere instellingen genoodzaakt om evenementen te verplaatsen of te annuleren. Onderstaande regeling is opgesteld om een handvat te bieden aan organisatoren hoe om te gaan met de restitutie van ticketgelden en het uitreiken van vouchers. De regeling is tot stand gekomen in samenspraak met verschillende brancheorganisaties in de culturele sector, het ministerie van OCW, het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt. Wanneer organisatoren hiervan gebruik maken, dan zullen zij het publiek informeren over de inhoud van deze regeling. Waar in deze regeling staat ‘evenement’, dient (ook) gelezen te worden: theatervoorstelling, muziekvoorstelling, muziekconcert, popconcert, festival, tentoonstelling, sportwedstrijden etc. Waar staat ‘organisator’ dient ook gelezen te worden, theater, concertgebouw, vlakke vloer, museum, monument, sportclub etc.

Verplaatste evenementen

1. Tickets voor evenementen die moeten worden verplaatst als gevolg van het Coronavirus blijven geldig voor het verplaatste evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke evenement.
2. Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het ticket dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
3. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
4. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 1 maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement.
5. Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

Jezus:

“Geef ons wat wij elke dag nodig hebben aan brood, aan warmte en aan inzicht.”

Afgelaste evenementen

1. Bij tickets voor evenementen die als gevolg van het Coronavirus moeten worden afgelast (dwz niet kunnen worden verplaatst binnen de termijn van 13 maanden), heeft de houder van dat ticket recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
2. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
3. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na de datum van het afgelaste evenement.
4. Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

Nog vragen?

Kijk voor een toelichting op de website van de Autoriteit Consument & Markt.